Back Need help

Grondbeleid onder de Omgevingswet, de belangrijkste wijzigingen

In dit webinar worden de veranderingen besproken die de komst van de Omgevingswet brengt voor het sluiten van anterieure overeenkomsten met overheden, het vestigen van voorkeursrechten door gemeenten en voor onteigeningsprocedures. Ingegaan zal worden op de nieuwe juridische kaders onder de Omgevingswet en wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige juridische kaders. Daarbij zullen ook aandachtspunten en 'tips en tricks' aan bod komen.  

Onze specialisten: Rick van der Hulle & Ronnie Bloemberg  

 

WEBINARREEKS OMGEVINGSWET

Ondanks dat de Omgevingswet is uitgesteld met zes maanden naar 1 juli 2023 en er over de inwerkingtreding nog een debat gaat plaatsvinden in Eerste Kamer, bereiden wij u graag voor. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriĆ«le activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij een Webinarreeks Omgevingswet waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.     

 

Thursday

3

November 2022

This webinar has already occurred and is no longer available.