Back Need help

De mogelijkheden van het omgevingsplan aan de hand van voorbeelden

Het omgevingsplan dient op gemeentelijk niveau alle regels over de fysieke leefomgeving te bevatten, zoals die van lokale verordeningen. Het omgevingsplan zal naar verwachting veel meer regels gaan bevatten dan het huidige bestemmingsplan en wordt gebiedsdekkend voor de gehele gemeente. Tijdens dit webinar wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op de verschillende mogelijkheden van het omgevingsplan. Daarbij komt tevens de grote rol van open normen aan de orde, als ook wat wel en niet (meer) in het omgevingsplan gereguleerd kan worden.  

Onze specialisten: Marloes Brans, Monica Sonderegger & Javier Crijnen  

 

WEBINARREEKS OMGEVINGSWET

Ondanks dat de Omgevingswet is uitgesteld met zes maanden naar 1 juli 2023 en er over de inwerkingtreding nog een debat gaat plaatsvinden in Eerste Kamer, bereiden wij u graag voor. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriƫle activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij een Webinarreeks Omgevingswet waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.

Tuesday

1

November 2022

This webinar has already occurred and is no longer available.