Back Need help
31 views

Leopard Lessons #6 | Samenwerken in de keten aan duurzame zorg

Leopard Lessons #6 | Samenwerken in de keten aan duurzame zorg

De kosten van de zorg in het algemeen en binnen het sociaal domein in het bijzonder zijn hoog en moeilijk te beheersen. Gemeenten lopen uit hun budget, zorgaanbieders voelen de druk toenemen en de cliënt of het gezin hebben beperkt regie. 

 En ondanks de toenemende inzet van ICT blijft de administratieve druk hoog en komen zorginnovaties moeizaam van de grond.

BE-BETTER is ervan overtuigd en heeft bewezen dat dit anders kan en pleit voor een betere samenwerking in de keten, om tot duurzame zorg te komen. Tijdens ons vorige webinar bespraken wij hoe de landelijke (jeugd-) zorgorganisatie Pluryn de samenwerking in de keten met gemeenten, cliënten (gezin) en andere zorgverleners verbetert door de inzet van innovatieve ketenoplossingen. Onze partner BE-BETTER is nauw betrokken bij de uitrol en de doorontwikkeling van de ICT-oplossing bij Pluryn. 

“De administratieve last bij zorgprofessionals ligt op 31% wat neer komt op meer dan 5 miljard euro. Deze registratielast op de werkvloer moet naar beneden evenals de overheadkosten, zodat de aandacht zoveel als mogelijk naar de zorg zelf gaat.” 

 

BE-BETTER ontwikkelt en implementeert (ICT-) ketenoplossingen die het verschil maken voor de zorg en het sociaal domein in het bijzonder. 

Met als uitkomst: meer (financiële) ruimte voor zorg. 

 

Dit webinar wordt gehost door onze CEO & gerenommeerd internationaal spreker Olivier Rikken , die inmiddels al meer dan vijf jaar ervaring heeft in de blockchain-sector. 

 

Onze oplossing: 

• Een ketenoplossing die zorgt dat de partijen daadwerkelijk digitaal ondersteund worden in hun samenwerking

• Verbetering, vereenvoudiging naleving AVG 

• Een high performance applicatie die zorgt voor een reductie van administratieve lasten   

 

De gasten:

De partners van Ledger Leopard & founders van BE-BETTERJouke Langhout & Jack Bakker.  

 

Wil je deelnemen aan het gesprek? Registreer je door te klikken op 'Subscribe to this webinar!' 

Op Vrijdag 6 november wordt het zesde webinar van Ledger Leopard gehost door onze CEO Olivier Rikken, een gerenommeerde internationaal spreker, die meer dan vijf jaar ervaring heeft in de Emerging tech sector. Tijdens het webinar zorgen we ervoor dat er voldoende tijd is voor Q&A. Het evenement zal een livestream-evenement zijn van 11.00 uur CET tot 12.00 uur CET. 

Friday

6

November 2020

This webinar has already occurred, you have to be logged in to watch it.