Back Need help

Vastgoed - (her)ontwikkelen onder de Omgevingswet

In dit webinar worden de aandachtspunten besproken voor de (her)ontwikkeling van vastgoed onder de Omgevingswet. Aan de hand van een fictieve casus worden de verschillen tussen (her)ontwikkelen onder het bestaande juridische kader, ten opzichte van (her)ontwikkelen van vastgoed onder de Omgevingswet toegelicht. Daarbij komen de rol van het omgevingsplan, de nieuwe knip in de omgevingsbouwvergunning en de benodigde meldingen om een bouwwerk in gebruik te mogen nemen aan de orde. Ook aan het overgangsrecht wordt aandacht besteed.  

Onze specialisten: Monica Sonderegger & Eva Struik  

 

WEBINARREEKS OMGEVINGSWET

Hoewel pas dit najaar duidelijk wordt of de Omgevingswet op 1 januari 2023 daadwerkelijk in werking zal treden, bereiden alle overheden zich hier in volle gang op voor. Met de Omgevingswet wordt alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waaronder bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, gebundeld. Dit brengt ingrijpende veranderingen met zich voor bijvoorbeeld de (her)ontwikkeling van vastgoed, het uitoefenen van industriĆ«le activiteiten en de realisatie van (energie)infrastructurele projecten. Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij een Webinarreeks Omgevingswet waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor diverse doelgroepen en enkele specifieke onderwerpen worden besproken. Ook is er een webinar speciaal voor Engelstaligen. Onze specialisten delen daarbij hun kennis en bieden u praktische tips.  

Thursday

22

September 2022

This webinar has already occurred, you have to be logged in to watch it.